Д-р Мариела Хитова

Д-р Мариела Хитова

Д-р Мариела Хитова завършва медицина във ВМИ – Плевен.През Януари 1988 г. постъпва на работа в Окръжен кожно-венерологичен диспансер В.Търново като ординатор, а по-късно като завеждащ микологична лаборатория. Придобива специалност дерматология и венерология 1991 год.Януари 1993 год. постъпва на работа като ординатор в Първа градска болница – София.Ноември 1997 год. започва работа като завеждащ микологичен кабинет в Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София – град. От м.юли 2010 год. е управител на Център за кожно-венерически заболявания. Има две квалификации по здравен мениджмънт и специалност по управление на здравеопазването. Участва редовно в национални и международни научни прояви,има множество курсове по практична дерматология и естетична медицина у нас и в чужбина. Притежава патент. Консултант на Intellect Pharma за GUNA колаген,обучаващ тренер за ALMA laser systems и консултиращ дeрматолог на Vip Brother. Референтен лекар за лечение на пациенти с Psoriasis vulgaris със Stelara.

През лятото на 2013 год. д-р Хитова   основава в съдружие  частна клиника ЕвроДерма  –  фокусирана върху високо специализирана и квалифицирана дейност в областта на дерматологията ,полово предаваните болести и естетичната дерматология.

Член на Българския Лекарски Съюз(БЛС), Българското Дерматологично Дружество(БДД), УС на Дружеството по микология, Дружеството по козметична дерматология, Европейската Академия по Дерматология и Венерология, (EADV), Международната Академия по козметична дерматология (IACD), Meждународната Асоциация на лекарите практикуващи anti-aging медицина(IAPAM), Американската Асоциация по ППБ(ASTDA), Европейското дружество по козметична и естетична  дерматология(ESCAD), Свeтовната Асоциация по anti-aging медицина (WOSAAM),  Европейското дружество за нокътни заболявания(ENS).