Д-р Хитова взе участие в разработването на Ръководство за обучители по подхода “Равни обучават равни” сред рискови контингенти.

Този Наръчник е начин да се стимулира активността и интереса, а оттам – и ефективността на превенцията и контрола на полово предаваните болести сред затворници, наркозависими, ромски малцинства и сексуално рискови групи.