Д-р Хитова: Интервю в друго амплоа – на добрия мениджър

За сп.Мениджър и Добрите болници