Д-р Хитова посети клиничното обучение на АLMA Lasers в Амстердам за тренери.

Д-р Хитова бе един от избраните лекари, поканени за пореден път на клиничното Обучение за напреднали тренери на АLMA Lasers в Амстердам. Присъстваха лекари от Европа и Азия.Разменените впечатления и опит,както и новите лекции и параметри,определено ще допринесат за още по-впечатляващи резултати и удовлетвореност на пациентите при работата с АLMA Lasers.


12571333_10207391937228420_486957969_n