РЕЗЮМЕ
Извършена е оценка на терапевтичната ефикасност на локален и перорален
Virout при лечението на пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (Herpes simplex
recidivans) и кондиломата акумината – венерически брадавици (Condylomata
acuminata). В проучването са включени 26 пациенти, от които 14 с рецидивиращ
херпес симплекс (6 с лабиален херпес и 8 с генитален) и 12 с кондиломата акумината.
При всички пациенти е проведено комбинирано лечение с Virout per os 2×1 t дневно и
Virout cream 3 до 5 пъти дневно. Контролните изследвания и клиничното наблюдение
на пациентите бе извършено през 1-и, 2-и и 3-и месец от лечението. Получените
резултати бяха следните: 8 пациенти без прояви на рецидиви на херпес симплекс, 4 с
чувствително разреждане на рецидивите и 2 са с чести рецицдиви; 10 пациента с
кондиломата акумината са с негативни изследвания и без клинични проява, 1 пациент
с един рецидив по време на проследяването и 1 с чести рецидиви. Анализът на
резултатите дава основание да се препоръча назначаване на двете форми на Virout в
зависимост от продължителността на симптомите, предишно лечение и съпътстващи
усложнения.Ефектът от употребата е с много задоволителни резултати и спокойно
може да се препоръчва при пациенти с такива заболявания.
Ключови думи:херпес симплекс, кондиломата акумината, Virout

ВЪВЕДЕНИЕ
Херпес симплекс ( Herpes simplex) е често срещано вирусно заболяване на
кожата и лигавиците, характеризиращо се с болезнен, групиран визикулозен обрив на
еритемна основа, с хронично-рецидивиращ ход. Вирусът на херпес симплекс е
кариотропен ДНК-вирус от херпесната група. Идентифицирани са два различни
вирусни щама: първи и втори тип. Клинично инфекциите от I и II тип вируси се
отличават до известна степен по локализацията. Тип 1 (HSV 1) предизвиква промени
с периорална (фациална) локализация (herpes labialis). При тип 2 (HSV 2)се засягат
придимно ано-гениталната област, седалището и често пръстите на ръцете (herpes
genitalis, perianalis). Заболяването се предава по време на сексуален контакт с
партньор, който има активни промени. Най-често гениталният херпес се среща във

2
възрастта от 15-30 години. Рискови фактори са клетъчен имунен дефицит, свързан с
хронични улцеративни промени.
За лечение се използват антивирусни средства:1. нуклеозидни аналози
(етиологично лечение) – ацикловир (Aciclovir), зовиракс (Zovirax), виролекс (Virolex)
и др. 2. интерферони – интeреферон алфа, интeреферон гама и 3. химически
несвързани съединения за локално приложение –пандавир, риодоксол.
Кондиломата акумината (condylomata acuminata) (венерически брадавици) се
причинява се от човешкия папиломен вирус – Human papilloma virus (HPV) и е една
от най-често предаваните инфекции по полов път. Характеризира се с вегетиращи
островърхи лезии на малка основа по кожата и лигавиците на генитална и перианална
област. Открити са повече от от 70 гeнотипа на човешкия папиломавирус. Някои
типове (6, 11, 16, 34, 42-44, 53-55, 57,58) предизвикват доброкачествена епителна
хиперплазия на кожата с „нисък риск“, а други (16, 18, 30, 31, 33, 35, 39,42, 45, 51, 52,
56, 58 и 66) са потенциално онкогенни – с „висок риск“, водещи до пораждането до
ракови заболявания на шийката на матката и други лигавици. Инфекцията се предава
предимно по полов път и перинатално на новороденото от заразената майка. В
цервикса или вулвата на 40-70% от жените може да бъде доказана човешка
папиломавирусна ДНК. Автоинокулацията от екстрагенитални форми е много рядка.
Гениталната HPV-инфекция може да протича и без образуване на кондиломи и тази
субклинична форма е заразна.
Основните начини на лечение на заболявания, предизвикани от инфекции от
папиломни вируси са хирургическо отстраняване, диатермална коагулация,
криотерапия, електрокаутеризация или CO 2 лазер, както и третиране с подофилин, 5-
флуороарацил, трихлороцетна киселина или имиквимод (imiquimod) (Aldara).
Наскоро в клиника ЕвроДерма имахме възможността да проведем клинично
изпитване на едно ново средство за перорална (таблетки ) и локална (крем) употреба с
търговското име Virout.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
От март 2017 г. до август 2017 г бяха наблюдавани 26 пациенти с рицидивиращ
херпес симплекс и венерически брадавици (кондиломата акумината). Пациентите
бяха 17 мъже и 9 жени, на възраст от 21 до 67 години. Диагнозата се поставяше въз
основа на клинични критерии и вирусологично изледване (HPV). Разпределението на
болните по възраст и дагнози са представени на табл. 1 и табл. 2. Проведено бе
лечение с Virout таблетки и Virout крем при 14 пациенти с рецидивиращ херпес
симплекс (1 и 2 ), при 10 пациенти с нискорисков тип HPV и 2 пациенти с
високорисков тип HPV. Virout – таблетки съдържа: Ехинацея 0,6%- 200 мг, Куркума –
80 мг, Ехинацея 4% – 80 мг, Фолиева киселина 200 микрограма, D – биотин 50
микрограма. Virout крем съдържа: докозанол, полидоканол, алое вера гел, куркумин и
екстракт от Амла.

Табл. 1. Разпределение на болните по възраст

Възраст
години 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 Над 61 общо
Брой болни

7 8 8 2 1 26

3

% спрямо
общия брой 26.9 30.8 30.8 7.7 3.8 100.00

Табл. 2. Разпределение на болните по диагнози
заболяван
е

мъже жени

Condylomata
acuminata

10 мъже
1 с високорисков
тип HPV

2 жени
1 с високорисков
тип HPV

Herpes labialis
recidivans 1 мъж 5 жени
Herpes genitalis
Recidivans 4 мъже 4 жени

ДОЗИРОВКА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕРАПИЯТА
При всички пациенти се проведе лечение с 2х1 таблетки дневно и локално
третиране с крем 3 пъти дневно. Продължителността на терапията бе 3 месеца,а при
високорисковите скринингови резултати-6. Пациентите бяха проследявани
ежемесечно. Критерии за повлияване: клинична ремисия – пълно изчезване на
кожните лезии и липса на рецидив; голямо подобрение – поява на един рецидив и на
единични лезии, без ефект – поява на рецидивиращи лезии през целия период по
време на лечението и проследяването.
РЕЗУЛТАТИ
Повлияването на пациентите в резултат на проведеното лечение са показани на
табл.3 и табл.4. При осем пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (57,1%) се
наблюдава клинична ремисия, 4 пациенти (28,6%) са с голямо подобрение и двама
(14,3%) са без ефект. При пациентите с папиломна генитална инфекция се наблюдава:
клинична ремисия при 10 (83,4%) от провежданата терапия; с голямо подобрение 1
(8,3%) и без ефект 1 (8,3%). Рецидивите (при двама от болните) са наблюдавани при
носителите на нискорисков тип HPV.

Табл. 3.Клиничен ефект при пациенти с HSV 1и HSV 2
Клинично
повлияване

Всичко
n %

Таблетки и
крем
п %

Клинична
ремисия 8 57.1 8 57.1
Голямо
подобрение 4 28.6 4 14.3
Без ефект

2 14.3 2 7,1

4

Всичко 14 100.0 14 50.0

Табл. 4. Клиничен ефект при пациенти с Condylomata acuminata
Клинично повлияване Всичко
п %

Таблетки
крем
п %
Клинична ремисия 10 83,4 10 83,4
Голямо подобрение

1 8,3 1 8,3
Без ефект 1 8,3 1 8,3

ОБСЪЖДАНЕ
Вираут е ново средство за лечение на рецидивиращи форми на херпес симплекс
и кондоломата акумината, което се понася много добре и е удобно за употреба.
Ефектът се дължи до голяма степен на разнообразните свойства, които носят
съставките на продукта.
Ехинацея – Echinacea purpurea е едно от най-важните и добре познати лечебни
растения в света, принадлежащи към семейство Asteraceae. Този вид традиционно се
използва като общоукрепващо средство в комплексното лечение на редица
заболявания. Важни съставки на растението са смоли, етерични масла, производни на
кафеената киселина (цикориева и кафеоилвинена), алкамиди, полизахариди и
флавоноиди. Редица проучвания показват, че алкамидите участват в
имуномодулаторните свойства на екстракта от ехинацея. Те потискат активността на
ензима циклооксигеназа, което обуславя специфичното им противовъзпалително
действие. Имуностимулиращата активност на растението и съдържащите го продукти
се дължи на активация на макрофаги и фагоцитоза. Полизахаридите стимулират
продукцията на цитокини от левкоцитите. Водният екстракт от Ehinacea purpurea е
активен срещу ацикловир –устойчиви и ацикловир – резистентни щамове както на
херпес симплекс 1, така и на херпес симплекс 2, докато хексановият екстракт от
корена на растението и цикориевата киселина инхибират херпес симплекс 2.
Куркуминът (diferuloylmethan) e oсновният компонент на растението куркума,
използвано като подправка и лечебно растение в индийската народна медицина.
Известен е с антитуморните си, антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.
Противовъзпалителното действие би могло да се дължи на инхибиране на
левкотриените. Куркуминът намалява HSV – инфективността и забавя репликацията
на HSV-1 и инхибира IE – генната експресия. Извлек от куркумин, притежаващ
модулиращо въздействие върху имунната система, може да играе хемозащитна роля,
инхибираща изявата на протеините Е6 и Е7, нарушаващи разчитането на кода на HPV
18 с антиоксидантно въздействие.
Амлата (Phyllantus emblica) е широколистно дърво или храст, принадлежащ
към семейство млечкови. Амлата расте в Китай, Индия и Индонезия и се използва

5
като противовъзпалително средство, предимно при проблеми с гърлото и като
антипиретик в традиционната китайска, тибетска и аюрведическа литература.
Полифенолното съединение, изолирано от P.emblica инхибира ин витро инфекцията
при херпес симплекс 1 и 2 тип. Съединението инхибира вътрешноклетъчния растеж
на HSV-1 за продължително време и блокира експресията на различни гени, свързани
с вирусната ДНК репликация.
Недостигът на фолиева киселина може да е причина за клетъчна имунна
недостатъчност. Предразположението към персистиране на HPV вируса и
прогресирането към неоплазия на маточната шийка като че ли нарастват при недостиг
на фолиева киселина.
Докозанол е наситен мастен алкохол и се използва като противовирусно
средство.
Според нашия клиничен опит комбинираният противовъзпалителен,
антивирусен и антиоксидантен ефект правят Virout един много добър вариант за
лечение и превенция на рецидивите на херпес симплекс и гениталните папилома
вирусни инфекции,като препаратът има определено място сред другите средства на
избор в тази група.
КНИГОПИС
1. Дурмишев А., Н. Берова, К. Праматаров Практически подходи при лечението на полово-
предаваните болести, “Българска терапевтична школа” (1995); 52-58
2. Muller-Jakic B, Breu W, ProbstleA, RedlK, Greger H, Bauer R. In vitro inhibition of
cyclooxygenase and 5-lipoxygenase by alkamides from Echinacea, Planta Med (1994); 60: 37-40
3. C. H. Liu and H. Y. Huang, Antimicrobial activity of Curcumin-loaded myristic acid
microemulsions against Staphilococcus epidermidis, Chemical and Pharmaceutical Bulletin,
(2012) vol. 60, no 9, pp 1118-1124
4. S. B. Cultay, J. Doroghazi, M. E. Roemer and S. J. Triezenberg “Curcumin inhibits herpes simplex
virus immediate-early gene expression by a mechanism independent of p300/CBP histone
acetyltransferase activity against herpes simplex virus type 2” (2008) Virology, (2008) vol. 373,
no. 2, pp 239-247
5. B. K. Prusty and B. C. Das, Constitutive activation of transcription factor AP-1 in cervical cancer
and suppression of human papillomavirus (HPV) transcription and AP-activity in HeLa cells by
curcumin, International Journal of Cancer (2005), vol. 113, no. 6, pp. 951-960