Нещо, писано в сп.”За мен”2002 год, но актуално и днес: “Мъжките страхове”

IMG_0727-1 IMG_0728-1