Профилактика на рака на кожата

Основен причинител на меланома са ултравиолетовите лъчи на слънцето и солариумите. Вредните ултравиолетови лъчи предизвикват агресивни промени в горния слой на кожата и е възможно клетките да бъдат увредени до степен да се получи мутация – раково образувание, като меланом, базоцелуларен и спиноцелуларен карцином, както и много пигментни петна, наричани слънчево лентиго. Навременното разпознаване на меланом е от съществено значение
както излечимостта е пряко свързана с размера и дълбочината на инвазията.
Меланоми могат да възникнат в областите, които не са били изложени на
слънчева светлина, включително и стъпалата на краката, между пръстите на краката, дори под ноктите. Ако забележите някои нови бенки, или промени във формата, цвета или размера на съществуващите, или ако една бенка започва да кърви, трябва незабавно да уведомете Вашия дерматолог. Когато бъде открит рано, хирургичното отстраняване на меланомa може да излекува пациента, в повечето случаи. Ранното откриване е от съществено значение,
има пряка връзка между дебелината на меланома и процентa на оцеляване.
Използвайте „ABCD“ правилото, за да познаете бенки, които могат да бъдат канцерогенни.

А – асиметрия. Погледнете всяка бенка, дали е неправилна форма. Ако се направи линия, преминаваща през средата трябва да изглежда по същия начин и от двете страни.

Б – граници. Нормалнa бенка е c плоска гладка граница.

C – цвят. Лезията трябва да бъде c един цвят. Ако една бенка е е кафявa и ce промени в черно, бяло, синьо и розово следва да бъдe оцененa.

D – диаметър. Всяка бенка по-голям от шест мм или размера на гумичка на молив трябва да бъдe оцененa.

Е – издигане. Ако една бенка е плоска и започва да расте или ce издигa над нивото на кожата трябва да се провери при дерматолог.

Основна роля в превенцията и лечението на рак на кожата е ранна
диагностика. Лекарите препоръчват един или два пъти годишно да
профилактирате кожата, кaто това се извърши от сертифициран дерматолог.