Слушайте сутрин д-р Хитова в рубриката “Нашите 10 топ лекари съветват” по радио FM+ за най-важните дерматологични проблеми в момента