Публикация в официалния журнал на XIX Национална конференция по дерматология и венерология в Бургас,11-13.10 2012г.

Образователна и Медико-социална дейност на центъра

 

/p