Д-р Хитова е номинирана от Американското Дружество по Химия за негов член.

Д-р Хитова е номинирана от Американското Дружество по Химия за негов член.Поканата се изпраща след всестранна преценка на всички области на изява на номинирания.За нея гарантират лично Председателя на Комисията по прием и Директора на Научния отдел.Получаването на такава покана е висока чест и признание.  

5 6