Това са т.нар.съдови петна по рождение,които са различни видове по своя произход.
Проявяват се като червено меко петно по която и да е част от тялото
Големината се увеличава заедно с нарастването на бебето и може да покажат постепенно обратно
развитие спонтанно ,когато детето стане на възраст 3-4 год.
1.ако васкуларният растеж е малък,петната могат да се оставят за обратното им развитие
2.ако е бърз или се засягат функционални области като клепач напр., може да се приложи
лечение.
Възможностите са орални медикаменти,локални инжекции или мехлеми и лазерни процедури.
Вече лечението по съответни показания per os се поема от НЗОК,така че
консултацията с квалифициран в тази област дерматолог е задължителна.