Бъдещето на дерматологията – регенеративната физиологична медицина