Социална ангажираност

 

Д-р Мариела Хитова участва в националната кампания на Ротари клуб „Витоша” София за превенция рака на кожата. В продължение на 6 месеци (януари-февруари 2011) тя дава безплатни консултации на хората, притеснени за своите бенки. Между стотиците пациенти, посетили кабинета за профилактичен преглед има и такива, които спешно се нуждаят от лекарска помощ.

Всяка година участва активно в кампанията Евромеланома на Европейското дерматологично дружество за масов скрининг на бенките по кожата.

Д-р Хитова работи по Програмите за превенция, профилактика и лечение на болестите,предавани по полов път заедно с фондациите „Здраве и социално развитие”, ”Инициатива за здраве”(насочена към ромското население), Глобалния фонд за превенция на ХИВ/СПИН, Международната организация Бордернет.

Д-р Хитова взе участие в разработването на Ръководство за обучители по подхода “Равни обучават равни” сред рискови контингенти. Този Наръчник е начин да се стимулира активността и интереса, а оттам – и ефективността на превенцията и контрола на полово предаваните болести сред затворници, наркозависими, ромски малцинства и сексуално рискови групи.

Д-р Хитова е член на новосформиран “Местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Той има за цел да разработва основните приоритети и насоки на Общинската политика относно ХИВ/СПИН и БППП.

Сдружение Азбукари организира ново социално начинание под мотото „Достъпно здраве“. Деца с увреждания ще получат възможност за безплатен преглед при дерматолог. Инициативата подкрепя Националната кампания „Вярвам в теб!“ и изграждането на единствената за град Велико Търново площадка, адаптирана и за деца със специфични потребности.

Д-р Хитова е един от експертите, определен със Заповед на Министъра на здравеопазването за участие в работна група относно проект на Наредба за условията и реда за диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и хламидия.